INDIVIDUALNA NASTAVA

Individualna nastava temelji se na individualnom radu s polaznikom. Na taj se način najbolje može izaći u susret polaznikovim potrebama i nastavu prilagoditi polaznikovom znanju. Individualnu nastavu moguće je kreirati i za posebne prilike za koje polaznik treba naučiti jezik.