USMENO PREVOĐENJE

Što je simultano prevođenje?

Simultani prevoditelji sjede u zvučno izoliranoj kabini i slušaju govornike preko slušalica te istodobno preko mikrofona prevode na ciljne jezike. Slušateljima su za prijem također potrebne slušalice.

Simultano prevođenje zahtjeva visoku razinu koncentracije te jedan prevoditelj može prevoditi najviše 30-40 minuta odjednom. Stoga su po jeziku uvijek potrebna 2 simultana prevoditelja koji se međusobno izmjenjuju.

Radni dan konferencijskog prevoditelja ne bi trebao biti dulji od 6 sati.

 

Što je konsekutivno prevođenje?

Za konsekutivno prevođenje nisu potrebni uređaju kao za simultano. Prevoditelj prevodi kada je govornik završio izlaganje u cijelosti ili nakon kraćih odlomaka. Konsekutivni prevoditelji za potrebe prijevoda prave bilješke.

Ova je tehnika prikladana za manje radne grupe, okrugle stolove…

 

Što je chuchotage (šaptano prevođenje)?

Izlaganje se prevodi simultano, ali šapčući i bez tehničke opreme. Prevodi se za 1 do 2 osobe kako bi mogle pratiti govor ili diskusiju. Primjenjuje se kao alternativa simultanom ili konsekutivnom prijevodu i to samo na vrlo kratkim skupovima.