LETEĆA PROFA

Ova je usluga za Vas ukoliko imate jednokratnu potrebu za nastavom jezika, pripremate prezentaciju ili trebate položiti ispit. U tom je slučaju nastava prilagođena isključivo potrebi zadovoljavanja Vašeg cilja.